Tìm người thân

MS1284: Nguyễn Văn Miên tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Tên cha: Nguyễn Văn Chưng

Tên anh-chị-em: Anh trai Nguyễn Văn Chiểu

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Văn Miên, sinh khoảng năm 1936, mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt của mình. Sau khi sinh ông Miên không bao lâu, vì hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ ruột đã cho ông đi làm con nuôi. Bố nuôi của ông Miên tên là Nguyễn Văn Mạc, nhà ở tại Sơn Tây đã nhận ông về nuôi và đặt tên là Nguyễn Văn Miên.

Khi ông Miên được 8,9 tuổi bố mẹ nuôi mới cho biết ông là con nuôi và bố ruột của ông Miên tên là Chưng. Sau đó, ông Miên đã quay về thăm bố ruột của mình và ở lại nhà ông chơi vài hôm. Khi quay về nhà thì chiến tranh loạn lạc, ông Miên theo gia đình ba mẹ nuôi đi vào Nam. Trên đường đi thì ông Miên bị thất lạc bố mẹ nuôi tại Hải Phòng. Sau này, ông Miên đã quay về Sơn Tây và hỏi thăm nhiều nơi nhưng vẫn không có thông tin gì về gia đình ruột thịt của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *