Tìm người thân

MS10026: Nguyễn Văn Mạnh tìm em Nguyễn Văn Năm

Họ và tên: Nguyễn Văn Năm

Năm thất lạc: 1975

Ông Nguyễn Văn Mạnh đăng ký tìm em Nguyễn Văn Năm, sinh khoảng năm 1934. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Văn Huy, tức Năm Bánh và Nguyễn Thị Thử. Ông Năm là con út trong gia đình, các anh chị là Mạnh, Giỏi và Đực. Trước đây, gia đình sinh sống ở Bình Định. Cha mẹ mất sớm, người anh đầu là ông Mạnh thoát ly gia đình hoạt động cách mạng. Năm 1975, ông Năm cùng gia đình đi chạy loạn về Phú Bổn rồi thất lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *