Tìm người thân

MS7798: Nguyễn Văn Mạnh tìm cha Nguyễn Văn Canh

Họ và tên: Nguyễn Văn Canh

Năm thất lạc: 2008

Ông Nguyễn Văn Canh

Ông Nguyễn Văn Canh

Anh Nguyễn Văn Mạnh mong muốn tìm cha là Nguyễn Văn Canh, sinh khoảng năm 1947. Bỏ nhà đi năm 2008.

Ông Canh sống cùng gia đình tại Gia Lai. Ông Canh có tiền sử bị bệnh thần kinh, lúc nhớ lúc quên. Ngày mùng 5 Tết năm 2008, ông bỏ nhà đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *