Tìm người thân

MS15446: Nguyễn Văn Luân tìm chị Nguyễn Thị Hợi

Họ và tên: Nguyễn Thị Hợi

Tên cha: Nguyễn Văn Tuất

Tên mẹ: Nguyễn Thị Dâu

Năm thất lạc: 1972

Bà Nguyễn Thị Hợi lúc trẻ

Ông Nguyễn Văn Luân đăng ký tìm chị Nguyễn Thị Hợi, sinh năm 1949, quê Bắc Ninh. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Tuất và Nguyễn Thị Dâu. Các em là Dậu, Long và Luân.

Năm 1954, bà Nguyễn Thị Hợi theo gia đình di cư vào miền Nam, sinh sống tại Đồng Nai. Năm 1972, bà Hợi bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]