Tìm người thân

MS8064: Nguyễn Văn Long tìm vợ con anh trai Nguyễn Tấn Sanh

Họ và tên: Thái Thị Mùi

Năm thất lạc: 1963

Ông Nguyễn Văn Long đăng ký tìm thông tin vợ con của anh trai Nguyễn Tấn Sanh, mất tin tức từ năm 1963.

Ông Sanh kết hôn với bà Thái Thị Mùi, sinh được con trai duy nhất tên là Nguyễn Văn Dũng hoặc Nguyễn Tấn Dũng. Năm 1963, anh Dũng được 1-2 tuổi thì ông Sanh qua đời. Do hoàn cảnh khó khăn nên bà Mùi đưa con trai trở về quê bà sinh sống và bặt tin từ đó. Sau này, gia đình chỉ nghe tin mẹ con bà Mùi ngụ ở Xóm Củi, Sài Gòn.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *