Tìm người thân

MS11550: Nguyễn Văn Làn tìm anh Lầm, chị Gái

Họ và tên: anh Lầm, chị Gái

Năm thất lạc: 1944

Ông Nguyễn Văn Làn

Trong ảnh là ông Nguyễn Văn Làn, sinh khoảng năm 1933, rất mong tìm anh Lầm, chị Gái, cùng người thân ruột thịt của mình tại Ninh Giang, Hải Dương.

Trong trí nhớ của mình, ông Làn nhớ ba mẹ tên là Nguyễn Văn Nấm và Đào Thị Nhớn. Trên ông là anh tên Lầm, chị tên Gái và 1 người anh đã mất mà ông không nhớ tên. Bố mẹ mất sớm, năm 1944, ông Làn theo tàu Pháp vào Nam kiếm sống rồi mất liên lạc với gia đình. Ông nhớ khi đó chị ông đã có chồng tên là Nguyễn Văn Sửu. Ông Sửu bị tật ở mắt.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *