Tìm người thân

MS12048: Nguyễn Văn Khôi tìm dòng họ nội

Năm thất lạc: 1942

Gia đình mong tìm được người thân của ông Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1929, tại Quảng Yên. Thân sinh là 2 cụ Nguyễn Văn Thế và Bùi Thị Tỵ. Năm 1942, ông Nghị thoát ly gia đình vào Quảng Nam sinh sống. Sau đó, vì chiến tranh loạn lạc mà ông mất liên lạc với gia đình đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *