Tìm người thân

MS6482: Nguyễn Văn Khoái tìm em Nguyễn Văn Lạc

Họ và tên: Nguyễn Văn Lạc

Quê quán: Thanh Hóa

Tên anh-chị-em: Nguyễn Văn Khoái, Nguyễn Thị Phương

Năm thất lạc: 1979

Ông Nguyễn Văn Khoái mong tìm lại em trai tên Nguyễn Văn Lạc, mất tin tức từ năm  1979.

Ông Lạc sinh ra trong gia đình có 3 anh em gồm 2 trai và 1 gái là bà Nguyễn Thị Phương. Trước năm 1950, gia đình ông Khoái di dân tự do lên Triệu Sơn, Thanh Hóa. Bố mẹ mất sớm, ba anh em ông bảo bọc nhau. Năm 1975, ông Lạc đi thanh niên xung phong làm con đường Quan Hóa sang Lào. Hết 3 năm nghĩa vụ quân sự, tức đến năm 1978, ông Lạc nhận công tác ở Ty giao thông Thanh Hóa. Năm 1979, ông Khoái gặp được em trai khi ấy đang làm việc tại Đội Cầu 6 thuộc ga Yên Bái. Sau lần đó, ông không còn tin tức gì của em trai nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]