Tìm người thân

MS14537: Nguyễn Văn Huy tìm họ hàng bên ngoại

Năm thất lạc: 1965

Anh Nguyễn Văn Huy đăng ký tìm họ hàng bên ngoại ở Huế.

Mẹ anh Nguyễn Văn Huy là bà Trần Thị Lực. Trước năm 1962, gia đình bà Lực sinh sống gần chùa Từ Đàm, Huế. Bà Lực có người anh hoặc em tên là Trần Văn Toàn, làm thông dịch viên. Năm 1965, bà Lực vào Tây Nguyên sinh sống. Sau đó, bà Lực lập gia đình và sinh được hai con. Năm 1970, bà Lực qua đời nên các con không có thông tin về họ hàng bên ngoại.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]