Tìm người thân

MS8361: Nguyễn Văn Hùng tìm mẹ

Họ và tên: Tìm mẹ

Năm thất lạc: Khoảng 1949-1953

Ông Nguyễn Văn Hùng sinh khoảng năm 1949-1953, rất mong tìm mẹ mà ông không biết tên. Vì hoàn cảnh mà cho ông đi làm con nuôi khi mới 7 tháng tuổi.

Ông Hùng lúc trẻ và hiện nay

Ông Hùng lúc trẻ và hiện nay

Theo thông tin mà cha mẹ nuôi kể lại. Khi ông Hùng khoảng 7 tháng tuổi thì người mẹ bỏ ông lại ở chợ Ngọc Hà. Sau đó, ông được vợ chồng cụ Nguyễn Văn Côn, tức Hồng và Nguyễn Thị Thuận, tức Loan nhận về nuôi. Sau đó, người mẹ có ghé nhà cụ Hồng thăm con vài lần.

Lần cuối cùng, người mẹ cho hay mình chuẩn bị vào Nam rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *