Tìm người thân

MS25599: Nguyễn Văn Hùng tìm mẹ Trần Thị Phượng

Họ và tên: Trần Thị Phượng

Năm sinh: 1954

Quê quán: Bắc Giang

Tên cha: Trần Văn Trâu

Tên mẹ: Nguyễn Thị Điềm

Tên anh-chị-em: Trần Văn Long

Năm thất lạc: 1995

Bà Trần Thị Phượng

Anh Nguyễn Văn Hùng đăng ký tìm mẹ Trần Thị Phượng sinh 1956. Năm 1995, bà Phượng bỏ nhà đi rồi bặt tin đến nay.

Bà Trần Thị Phượng quê quán tại Bắc Giang. Có con trai tên Nguyễn Văn Hùng sinh 1987. Bà Phượng sức khỏe bình thường nhưng không được nhanh nhẹn.

Vào năm 1995, bà Phượng bỏ nhà đi không nói với ai. Khi đi, bà Phượng không mang theo giấy tờ hay quần áo. Anh Hùng đã tìm mẹ khắp nơi, đăng tin lên báo và đài truyền hình nhưng cũng không có tin tức gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *