Tìm người thân

MS6576: Nguyễn Văn Huệ tìm con Nguyễn Thị Kim Vui

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Vui

Năm sinh: 1969

Tên cha: Nguyễn Văn Huệ

Tên mẹ: Nguyễn Thị Năm

Tên anh-chị-em: Hoàng, Gái (Liên), Hải (Sơn), Heo (Tuấn Anh).

Năm thất lạc: 03/12/1973

Người trong hình là ông Nguyễn Văn Huệ mong muốn tìm con là Nguyễn Thị Kim Vui, sinh năm 1969, tại Sài Gòn. Cha mẹ là ông Nguyễn Văn Huệ và bà Nguyễn Thị Năm. Các anh chị em trong gia đình là Hoàng, Gái (Liên), Hải (Sơn), Heo (Tuấn Anh).

MS6576 - Nguyen Van Hue tim con Nguyen Thi Kim Vui

Hình ông Nguyễn Văn Huệ

Khoảng năm 1973, ông Huệ bị bắt lính, đóng quân tại Bình Dương. Còn vợ ông thì bán cá trước cổng chùa Long Dân Tự, Sài Gòn. Hằng ngày, chị Vui thường được hàng xóm dẫn ra chùa chơi với mẹ.

Một buổi sáng, bà Năm đi thăm chồng dặn con trai tên Hoàng trông em Vui. Tuy nhiên do anh Hoàng mải chơi nên chị Vui trốn ra đường chơi rồi thất lạc từ ngày đó. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

MS6576 - Nguyen Van Hue tim con Nguyen Thi Kim Vui

Hình bà Nguyễn Thị Năm

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *