Tìm người thân

MS18824: Nguyễn Văn Hồng tìm cha người Pháp

Ông Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1951 mong tìm cha người Pháp tên Empougie (phiên âm Tiếng Việt là Em-Pu-Giê), thất lạc năm 1951.
Năm 1950, ông Empougie đóng quân tại Đông Quan, Thái Bình. Ông quen và kết hôn với bà Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1933. Khi bà Minh mang thai được khoảng 4, 5 tháng thì ông Empougie được điều động về nước. Trước khi đi ông có gửi bà Minh cho gia đình ông Hoàn, là người cùng đơn vị ở thị xã Thái Bình. Ông Empougie để lại giấy tờ tùy thân và hẹn 3 tháng sau sẽ quay lại đón mẹ con bà Minh. Tuy nhiên sau đó ông Empougie không quay lại, giấy tờ của ông cũng bị thất lạc. Từ đó bà Minh và con trai mất tin tức của ông Empougie.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *