Tìm người thân

MS11833 : Nguyễn Văn Hồi tìm anh Nguyễn Văn Sửu

Họ và tên: Nguyễn Văn Sửu

Năm sinh: 1925

Tên cha: Nguyễn Văn Tất

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thoắt

Ông Nguyễn Văn Hồi mong biết tin anh Nguyễn Văn Sửu, sinh năm 1925, quê Thái Bình. Thân sinh là 2 cụ Nguyễn Văn Tất và Nguyễn Thị Thoắt. Dưới ông là các anh em là Lâm, Hồi và My.

Năm 1942, ông Sửu đi buôn rượu, bị bố đánh nên ông bỏ nhà vào Nam sinh sống. Sau đó, ông Sửu vẫn gởi bưu thiếp về nhà cho biết mình đang làm việc cho một ông bác sĩ người Pháp. Tuy nhiên đến năm 1945 gia đình bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]