Tìm người thân

MS5787: Nguyễn Văn Hoành tìm em Nguyễn Thị Hẹ

Họ và tên: Nguyễn Thị Hẹ

Năm sinh: 1940

Quê quán: Thôn Nhân Nội, Tổng Đa Ngưu, Huyện Văn Giang, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cha: Nguyễn Văn Tăng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Rêu

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Nhật, Nguyễn Thị Chu, Nguyễn Văn Hoành, Nguyễn Thị Hẹ

Năm thất lạc: 1954

Ông Nguyễn Văn Hoành chụp năm 1951

Ông Nguyễn Văn Hoành chụp năm 1951

Trong ảnh là ông Nguyễn Văn Hoành đăng ký tìm em là Nguyễn Thị Hẹ, sinh năm 1940, tại Bắc Ninh. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Văn Tăng và Nguyễn Thị Rêu. Trên bà Hẹ còn hai chị gái tên Nhật và Chu.

Cuối năm 1952, bà Hẹ ra Hà Nội giúp việc cho gia đình cụ Độ, cụ Cúm ở pố Xa-Rong. Sau đó, ông Hoành có ra Hà Nội thăm em gái vài lần. Năm 1954, bà Hẹ theo gia đình cụ Hộ vào Nam rồi bặt tin. Sau ngày giải phóng, gia đình vào Nam hỏi thăm thì bà Hẹ đã đi khỏi nhà cụ Hộ sau khi vào Nam được 8,9 tháng rồi bặt tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *