Tìm người thân

MS16889: Nguyễn Văn Hòa tìm họ hàng bên ngoại

Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa tìm họ hàng bên ngoại

Năm thất lạc: 1945

Anh Nguyễn Văn Hòa đăng ký tìm dòng họ bên ngoại tại Nam Định.

Mẹ anh Nguyễn Văn Hòa là bà Nguyễn Thị Vạn. Bà Nguyễn Thị Vạn nhớ lúc nhỏ mình tên là Huy, sinh khoảng năm 1937. Quê tại Nam Định. Bà Huy nhớ bố tên Tích. Anh em là Tụ, Việt và Hóa. Khoảng năm 1945, hai anh chị là Tụ và Việt lên Phố Cò, Thái Nguyên làm thuê. Sau đó, bố mẹ đưa bà Huy lên Thái Nguyên sinh sống. Tại đây, bà Huy được cho làm con nuôi gia đình cụ Lịch. Một thời gian sau, ông Tụ lên xin đón bà Huy nhưng gia đình nuôi không cho, và ông Tụ cho biết bố đã mất.

Nay bà Huy đã mất, các con bà Huy tha thiết tìm được dòng họ bên ngoại thay mẹ.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *