Tìm người thân

MS13306: Nguyễn Văn Hiệu tìm gia đình

Họ và tên: ông Tư Cán Giá, mẹ Nguyễn Thị Tím và chị Phụng

Năm thất lạc: 1975

Ảnh anh Hiệu

Trong ảnh là anh Nguyễn Văn Hiệu, sinh năm 1969, tại Sài Gòn đăng ký tìm cha thường gọi là ông Tư Cán Giá, mẹ Nguyễn Thị Tím và chị Phụng. Trước năm 1975 sinh sống tại Quận Bình Thạnh, Sài Gòn.

Theo thông tin mà anh Hiệu biết được. Từ nhỏ, anh được ba mẹ gửi cho bà Trần Thị Phú nuôi giúp. Năm 1975, bà Phú đưa anh Hiệu đi nơi khác rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *