Tìm người thân

MS12276: Nguyễn Văn Hiền tìm cha Du Hoàng Oanh

Họ và tên: Du Hoàng Oanh

Năm thất lạc: 1981

Ảnh bà Mệnh

Anh Nguyễn Văn Hiền đăng ký tìm cha Du Hoàng Oanh, tức Mười Oanh.

Ông Oanh trước đây sinh sống tại Campuchia. Trước năm 1977, ông cùng người chị thứ chín chạy loạn sang Vĩnh Long sinh sống. Tại đây, ông kết hôn với bà Phạm Thị Mệnh rồi sinh được 2 con là Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Văn Lành. Năm 1981, ông Oanh nhập ngũ đóng quân tại Campuchia một thời gian rồi chuyển về Quân khu 9. Sau năm 1981, ông xuất ngũ rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]