Tìm người thân

MS16552: Nguyễn Văn Hải tìm mẹ Nguyễn Thị Trọng

Họ và tên: Nguyễn Thị Trọng

Năm thất lạc: 1951

Cụ Bành Quang Thí

Ông Nguyễn Văn Hải đăng ký tìm mẹ Nguyễn Thị Trọng. Chồng là cụ Bành Quang Thí.

Trước năm 1951, cụ Bành Quang Thí lập gia đình với cụ Nguyễn Thị Được. Sau đó, cụ Thí chung sống với cụ Nguyễn Thị Trọng, là người gốc Bắc, tại Quận 3 – Sài Gòn. Năm 1951, cụ Trọng sinh con trai đặt tên là Nguyễn Văn Hải. Sau khi sinh ông Hải, do mâu thuẫn với cụ Được nên cụ Trọng để ông Hải lại cho cụ Thí nuôi dưỡng. Sau khi cụ Trọng bỏ đi, gia đình có nghe tin cụ Trọng bán trái cây ở chợ Cầu Ông Lãnh, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *