Tìm người thân

MS15472: Nguyễn Văn Hải tìm anh cùng cha khác mẹ Nguyễn Văn Minh

Họ và tên: Nguyễn Văn Minh

Tên cha: Nguyễn Lệ

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nhiệm

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Niệm

Năm thất lạc: 1975

Ông Nguyễn Văn Hải cùng vợ

Ông Nguyễn Văn Hải đăng ký tìm anh cùng cha khác mẹ Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1959, quê Quảng Bình. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Lệ và Nguyễn Thị Nhiệm. Chị gái là Nguyễn Thị Niệm.

Trước năm 1945, cụ Nguyễn Lệ cùng em họ là cụ Biên vào Nam lập nghiệp. Khi đến Huế, hai cụ lập gia đình với hai chị em là Nguyễn Thị Nhiệm và Nguyễn Thị Nhân. Cụ Nguyễn Thị Nhiệm sinh được hai con là Niệm và Minh. Sau khi sinh ông Minh được 3 tháng, cụ Nhiệm qua đời. Sau đó, cụ Lệ mang hai con gởi cho vợ chồng cụ Biên và Nhân, sống tại Đà Nẵng nhờ nuôi giúp. Năm 1960, cụ Lệ lập gia đình mới, sinh sống tại Huế. Năm 1972, cụ Lệ vào Đà Nẵng thăm con nhưng không gặp ông Minh. Năm 1975, cụ Lệ vào Đà Nẵng thì gia đình cụ Nhân đã chuyển đi nới khác, rồi bặt tin ông Minh đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]