Tìm người thân

MS4175: Nguyễn Văn Hà tìm bố Nguyễn Xuân Út

Họ và tên: Nguyễn Xuân Út

Năm sinh: 1931-1933

Quê quán: Bến Tre

Năm thất lạc: 1984

Bà Trương Thị Nghiêm ( vợ cả của ông Út)

Bà Trương Thị Nghiêm ( vợ cả của ông Út)

Ông Nguyễn Xuân Út sinh khoảng năm 1931-1933, là người tỉnh Bến Tre.

Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và công tác tại mỏ than Hà Lầm, Quảng Ninh. Trong thời gian ở đây, ông kết hôn với bà Trương Thị Nghiêm và sinh được 4 người con đặt tên là Nam, Hải, Sơn, Hà. Năm 1975, ông ly dị vợ, lấy vợ mới rồi chuyển đến sống ở khu tập thể Cao Xanh của hợp tác xã Mành Mành. Vợ cả và 4 người con của ông chuyển lên vùng kinh tế mới Ba Chẻ, Quảng Ninh sinh sống. Năm 1984, con trai lớn vào thăm ông tại hợp tác xã và ông nói sẽ vào Nam sinh sống, nếu các con muốn theo thì ông đưa đi. Sau lần đó không còn tin tức gì của ông nữa.

Nay đã nhiều năm xa cách, các con muốn tìm gặp lại ba và dòng họ bên nội.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]