Tìm người thân

MS1696: Nguyễn Văn Giữa tìm em Nguyễn Thị Cháu Em

Họ và tên: Nguyễn Thị Cháu Em

Năm sinh: 1932

Tên cha: Nguyễn Ruyên

Tên mẹ: Trần Thị Mẹt

Tên anh-chị-em: Gia đình có 4 anh em: chị cả: Nguyễn Thị Cháu Ả (1926)+ anh thứ 2: Nguyễn Khuyên (1928) + anh 3: Nguyễn Văn Giữa (1930) + Nguyễn Thị Cháu Em

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Văn Giữa, sinh năm 1930 mong muốn tìm em gái tên là Nguyễn Thị Cháu Em, sinh năm 1932, tại Quảng Bình. Bà Em còn có chị gái tên Cháu Ả và anh trai tên Khuyên. Cha mẹ là cụ Nguyễn Ruyên và Trần Thị Mẹt.

Sau khi sinh bà Em không bao lâu, cụ Ruyên đi làm công nhân đường tàu cho Pháp ở trong Nam. Cụ Mẹt ở nhà làm nón. Năm 1945, cuộc sống khó khăn, các anh chị của bà Em đều đi ở cho người khác. Về phần mình, bà Em được một người lính khố xanh làm nhiệm vụ tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nhận về nuôi rồi mất liên lạc cho đến nay.

Năm 1975, gia đình có quay lại tìm nhưng không gặp nghe nói đã chuyển vào Nam sinh sống, nhưng cụ thể ở đâu thì không ai biết.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *