Tìm người thân

MS16224: Nguyễn Văn Duyệt tìm cha Trương Đình Ngọc

Họ và tên: Trương Đình Ngọc, tức Nguyễn Đình Dương

Năm thất lạc: 1972

Anh Nguyễn Văn Duyệt đăng ký tìm cha Trương Đình Ngọc, tức Nguyễn Đình Dương. Quê Quảng Nam. Vợ là bà Phan Thị Thanh Nhàn. Hai người con là Mai và Điểu.

Trước năm 1972, ông Trương Đình Ngọc lập gia đình với bà Phan Thị Thanh Nhàn và sinh được 2 con là Mai và Điểu. Năm 1972, ông Ngọc là lính VNCH, đóng quân tại Thừa Thiên Huế. Trong thời gian này, ông Dương chung sống với bà Nguyễn Thị Cau, người địa phương. Khi bà Cau sinh con là Nguyễn Văn Duyệt được 5 tháng tuổi thì ông Dương bỏ đi rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *