Tìm người thân

MS22530: Nguyễn Văn Được tìm cha Nguyễn Văn Hải

Họ và tên: Nguyễn Văn Hải

Năm thất lạc: 1976

Anh Nguyễn Văn Được

Anh Nguyễn Văn Được đăng ký tìm cha Nguyễn Văn Hải, quê Thanh Hóa.

Năm 1975, ông Nguyễn Văn Hải chung sống với bà Phan Thị Hải, quê Quảng Nam. Tháng 3/1976, bà Hải sinh con trai, đặt tên Nguyễn Văn Được. Khi con trai được 1 tháng, ông Hải làm công việc chuyển lương thực sang Campuchia, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]