Tìm người thân

MS15933: Nguyễn Văn Dũng tìm ông nội Nguyễn Văn Xán

Họ và tên: Nguyễn Văn Xán

Năm thất lạc: Khoảng năm 1954

Anh Nguyễn Văn Dũng đăng ký tìm ông nội Nguyễn Văn Xán, quê Hải Dương. Vợ là cụ Gầy và Phạm Thị Rảnh. Các con là Táo, Sạp, Chuyết, Hòa, Xiết, Hảo, Đỗ, Hà và Bùi.

Trước năm 1954, cụ Nguyễn Văn Xán làm việc cho Pháp. Cụ Xán có hai đời vợ là cụ Gầy và cụ Phạm Thị Rảnh. Hai cụ sinh được  9 người con Nguyễn Thị Táo, Nguyễn Thị Sạp, Nguyễn Văn Chuyết, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Văn Xiết, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Văn Đỗ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Bùi. Khoảng năm 1954, cụ Xán di cư vào miền Nam, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *