Tìm người thân

MS10574: Nguyễn Văn Dũng tìm anh Sú Sắn Mần

Họ và tên: Sú Sắn Mần

Tên cha: Sú Mãn

Tên mẹ: Nguyễn Thị Kiệm

Năm thất lạc: Khoảng 1953-1954

Gia đình rất mong biết tin anh Sú Sắn Mần, sinh năm 1952, tại Sông Mao. Sau khi được cho làm con nuôi thì đổi tên thành Ín Cắm Sáng. Anh Mần có một nốt ruồi to ở chân mày.

Trước đây, vợ chồng ông Mãn đi làm công nhân đập đá nên không có chỗ ở cố định. Năm 1952, vợ chồng ông Sú Mãn và bà Nguyễn Thị Kiểm sinh được một người con trai đặt tên là Sú Sắn Mần. Khi con trai được 1,2 tuổi thì bị bệnh ban khỉ, chữa hoài không khỏi, hoàn cảnh lại khó khăn nên vợ chồng ông Mãn đành cho con cho vợ chồng ông Ích Tắc Mùi làm con nuôi và được đổi tên thành đổi tên thành Ín Cắm Sáng. Khi đó ông Mùi đã có vợ và hai người con gái. Gia đình sinh sống ở gần Chợ Lầu.

Sau này, vợ chồng ông Mãn nhiều lần quay lại tìm con nhưng gia đình ông Mùi đã chuyển đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *