Tìm người thân

MS16102: Nguyễn Văn Đực tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Nguyễn Văn Sang

Năm thất lạc: 1948

Ông Nguyễn Văn Đực

Ông Nguyễn Văn Đực đăng ký tìm họ hàng bên nội.

Bố ông Nguyễn Văn Đực là cụ Nguyễn Văn Sang, người miền Bắc. Trước năm 1936, cụ Sang vào miền Nam làm phu cao su tại Hớn Quản. Tại đây, cụ Sang lập gia đình với cụ Bùi Thị Nhành và sinh được ba con là Nguyễn Thị Cà, Nguyễn Văn Đực và Nguyễn Thị Vang. Năm 1948, cụ Sang mất khi lính Pháp càn vào làng nên các con không có thông tin về họ hàng bên nội.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *