Tìm người thân

MS9913: Nguyễn Văn Đồng tìm cha Nguyễn Kim Chung và các em

Họ và tên: Ngyễn Kim Chung

Tên cha: Nguyễn Văn Tuyết

Tên mẹ: Nguyễn Thị Út

Năm thất lạc: Khoảng 1968

Ông Nguyễn Văn Đồng

Ông Nguyễn Văn Đồng

Ông Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1930, rất mong biết tin cha là cụ Nguyễn Kim Chung và các em cùng cha khác mẹ là Vui, Mừng, Tứ và Hải.

Cụ Chung còn có tên khác là Nguyễn Văn Chuông, sinh năm 1908, tại Nam Định. Cụ lấy vợ là người cùng quê rồi sinh được người con trai là Nguyễn Văn Đồng. Năm 1936, cụ Chung cùng một người trong làng tên là Xiển rời quê đi làm ăn.

Năm 1963, gia đình nhận được thư của cụ được gửi từ Campuchia cho biết đã lấy vợ hai và sinh được 4 người con là Vui, Mừng, Tứ và Hải. Vài năm sau, một người quen cho biết cụ Chung đã cùng con trai về Sài Gòn làm nghề cắt tóc, ở nhờ nhà một người tên Thuận. Ở được 1 tháng thì cha con cụ bỏ đi và bặt tin cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]