Tìm người thân

MS14931 : Nguyễn Văn Định tìm cha Nguyễn Văn Vinh

Họ và tên: Nguyễn Văn Vinh

Năm thất lạc: 1990

Cụ Nguyễn Văn Vinh lúc trẻ

Ông Nguyễn Văn Định đăng ký tìm cha Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1932, quê Hải Hưng. Vợ là cụ Luyện Thị Quân. Các con là Quang, Minh, Tuyến và Định.

Trước năm 1975, cụ Nguyễn Văn Vinh là bộ đội, tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Sau năm 1975, cụ Vinh sinh sống tại quê nhà Hải Hưng. Năm 1990, cụ Vinh bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]