Tìm người thân

MS14769 : Nguyễn Văn Diệu tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Văn Diệu

Năm thất lạc: 1967

Anh Nguyễn Văn Diệu

Anh Nguyễn Văn Diệu, sinh khoảng năm 1967, tại Campuchia đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ bố mẹ nuôi là ông bà Hà Văn Phùng và Nguyễn Thị Lụa kể lại. Năm 1967, ông bà Phùng đang làm nghề cạo gió, giác hơi tại Nam Vang, Campuchia. Một hôm, có một người phụ nữ ôm một bé trai đến nhờ cho ông bà nhờ nuôi giúp. Lúc đó, gia đình ông bà sinh sống gần một xưởng cưa, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *