Tìm người thân

MS15373: Nguyễn Văn Điệp tìm lại dòng họ

Họ và tên: Trần Thị Điểu

Tên anh-chị-em: Tương, Tư, Chút, Nhỏ và Đỉnh

Năm thất lạc: 1944

Anh Nguyễn Văn Điệp đăng ký tìm họ hàng tại Bình Định. Bà ngoại anh Nguyễn Văn Điệp là bà Trần Thị Điểu, sinh năm 1930, quê Phù Cát, Bình Định. Các anh chị em là Tương, Tư, Chút, Nhỏ và Đỉnh.

Năm 1944, bà Điểu theo cha vào Bình Thuận tham gia cách mạng. Sau đó, bà Điểu thất lạc với cha, nên bặt tin gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – bỏOFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *