Tìm người thân

MS8891: Nguyễn Văn Dân tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: Khoảng 1945

Anh Nguyễn Văn Dân đăng ký tìm họ hàng bên nội, quê có thể ở Nam Định, thất lạc năm 1945.

Khoảng năm 1945, cụ ông Nguyễn Văn Kết dẫn con trai là Nguyễn Văn Cáp khi đó mới 8 tuổi từ quê ở miền Bắc có nghề buôn vải vào Nam lập nghiệp. Hai cha con cụ kết đi buôn vải ở Tây Ninh một thời gian rồi chuyển về Long An.

Năm 1968, cụ Kết mất mà không kịp cho con cháu biết thông tin gì về họ hàng ở quê. Gia đình chỉ thấy trong thẻ căn cước của cụ Kết có thông tin là cụ sinh năm 1903, quê Nam Định.

Nay ông Cáp và con cháu của ông rất mong biết được thông tin về người thân ruột thịt ở quê để gia đình được đoàn tụ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *