Tìm người thân

MS3860: Nguyễn Văn Cường tìm ông nội Nguyễn Bá Ngọc

Họ và tên: Nguyễn Bá Ngọc

Quê quán: Bình Định

Năm thất lạc: 1975

Ông Nguyễn Bá Ngọc quê ở Bình Định, tham gia kháng chiến chống Mỹ. Năm 1969, ông bị thương và được chuyển ra an dưỡng ở xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Tại đây ông quen và lấy bà Dương Thị Biên nhà ở cùng huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Ông bà sinh được 3 người con là Nguyễn Văn Thủy (bố của em Cường- người đăng ký tìm kiếm), Nguyễn Văn Thỷ (sau đổi là Nguyễn Văn Oanh), Nguyễn Văn Nam (sau đổi tên là Nguyễn Văn Thủ). Sau ngày đất nước thống nhất 1975, ông được về lại quê cũ ở Bình Định. Vài năm sau ông gửi 1 lá thư cho gia đình ngoài Bắc, rồi không còn tin tức gì về ông nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *