Tìm người thân

MS15674 : Nguyễn Văn Cu tìm gia đình

Họ và tên: Tìm ba Nui và mẹ Hương

Năm thất lạc: Khoảng năm 1978

Anh Nguyễn Văn Cu

Anh Nguyễn Văn Cu đăng ký tìm ba Nui và mẹ Hương.

Theo thông tin từ cha mẹ nuôi là ông, bà Nguyễn Văn Khuổi và Thạch Thị Ky kể lại, ba ruột của anh Nguyễn Văn Cu tên Nui, là lính VNCH và mẹ tên Hương. Năm 1975, bà Hương mang anh Cư gởi cho vợ chồng ông Khuổi, sống tại phi trường Phan Rang nhờ nuôi giúp. Khoảng năm 1978, ông Nui quay lại thăm con, nhưng anh Cu không theo ba, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *