Tìm người thân

MS15998: Nguyễn Văn Cô tìm ông cậu Nguyễn Hữu Thiêm

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thiêm

Năm thất lạc: 1960

Anh Nguyễn Văn Cô mong biết tin cậu Nguyễn Hữu Thiêm, quê Hà Nam.

Trước năm 1954, ông Nguyễn Hữu Thiêm là thợ may, nhưng do không có việc làm nên ông vào Nông Cống, Thanh Hóa để làm ăn rồi lập gia đình tại đây. Năm 1960, ông Thiêm về thăm gia đình nhưng không gặp do gia đình đã chuyển lên Bắc Giang sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *