Tìm người thân

MS15653: Nguyễn Văn Chương tìm chị Nguyễn Thị Ban

Họ và tên: Nguyễn Thị Ban

Tên cha: Nguyễn Hoàng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tỷ

Tên anh-chị-em: Toàn, Hồng, Từ, Chương và Giám

Năm thất lạc: 1959

Ông Nguyễn Văn Chương

Ông Nguyễn Văn Chương đăng ký tìm chị Nguyễn Thị Ban, sinh năm 1940, quê Quảng Ngãi. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Hoàng và Nguyễn Thị Tỷ. Các em là Toàn, Hồng, Từ, Chương và Giám.

Năm 1958, bà Nguyễn Thị Ban cùng cô Bảy, người cùng thôn, đi vào Sài Gòn làm ăn. Năm 1959, cụ Nguyễn Thị Tỷ vào Sài Gòn kêu bà Ban về nhưng bà Ban hẹn cuối năm sẽ về, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]