Tìm người thân

MS17278: Nguyễn Văn Chung tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Văn Cường, các anh chị em Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Thị Hạnh

Quê quán: Thái Bình

Năm thất lạc: Khoảng 1981

Anh Nguyễn Văn Chung (hoặc Trung), sinh khoảng 1971, quê quán Thái Bình mong tìm lại người thân ruột thịt của mình.

Khoảng 1981, lúc đó mẹ mất, vì buồn chuyện gia đình nên anh bỏ nhà đi, rồi lưu lạc đến nay. Anh chỉ nhớ bố tên Nguyễn Văn Cường, các anh chị em là Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Thị Hạnh. Vì khi đi lúc còn nhỏ nên anh không biết đường tìm về nhà.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *