Tìm người thân

MS12140: Nguyễn Văn Chinh tìm con Nguyễn Văn Chiến

Họ và tên: Nguyễn Văn Chiến tức Heo

Năm sinh: 1975

Tên cha: Nguyễn Văn Chinh

Tên mẹ: Hồng

Năm thất lạc: 1980

Ảnh ông Chính

Ông Nguyễn Văn Chinh đăng ký tìm con Nguyễn Văn Chiến, tức Heo, sinh năm 1975, sinh tại Nha Trang. Mẹ tên Hồng.

Trước năm 1975, ông Chinh chung sống với bà Hồng tại Nha Trang. Khi đó bà Hồng đã có 3 con riêng là Mỹ, Châu và Phương. Chị Mỹ và Châu là con lai. Năm 1975, ông bà chia tay, anh Chiến sống với mẹ. Năm 1980, anh Chiến bị thất lạc rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *