Tìm người thân

MS10687: Nguyễn Văn Chính tìm bố Nguyễn Văn Miêu

Họ và tên: Nguyễn Văn Miêu

Năm thất lạc: 1981

Anh Nguyễn Văn Chính

Anh Nguyễn Văn Chính

Anh Nguyễn Văn Chính rất mong biết tin cha Nguyễn Văn Miêu, sinh năm 1938, tại Hà Nội. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Văn Liêu và Nguyễn Thị Dụ.

Năm 1962, ông Miêu đi bội, 2 năm sau thì phục viên về quê. Năm 1965, ông tái ngũ vào chiến trường miền Nam. Sau giải phóng, ông được điều ra Phú Quốc làm quản giáo trại giam.

Năm 1978, ông Miêu về phép thăm vợ là bà Nguyễn Thị Tuận. Một tháng sau, ông trở lại đơn vị rồi bặt tin đến nay. Khi đó, gia đình chỉ nghe tin ông được điều động sang chiến trường Campuchia.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *