Tìm người thân

MS8375: Nguyễn Văn Châu tìm em gái

Họ và tên: Tìm em gái chưa đặt tên

Năm thất lạc: Khoảng năm 1943

ba anh em Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Hữu Phương và Nguyễn Văn Châu

Ba anh em bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, ông Nguyễn Hữu Phương và ông  Nguyễn Văn Châu

Người trong hình là ông Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Hữu Phương và Nguyễn Thị Ngọc Lan rất mong biết tin em gái, sinh năm 1943. Vì hoàn cảnh mà gia đình gửi vào Hội Dục Anh tại nuôi giúp khi mới 3 tháng tuổi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *