Tìm người thân

MS15398: Nguyễn Văn Bình tìm dòng họ bà nội

Họ và tên: Tìm dòng họ cho bà nội

Năm thất lạc: 1944

Bà Lê

Nguyễn Văn Bình mong tìm dòng họ cho bà nội của mình. Bà nội anh Nguyễn Văn Bình là bà Lê. Bà Lê nhớ bố tên Nhạ và gia đình có 6 anh chị em là Nhãn, Là, Địch, Lê, La và em gái út chưa đặt tên.

Bà Lê còn nhớ ngày còn ở nhà, gia đình bà làm ruộng, nuôi tằm nên ở sân nhà trồng rất nhiều cây dâu. Thường ngày, hai chị lớn thường đi chẻ cối thuê, đi bắt cấy, nhà cách con đê khoảng 1km. Năm 1944, bờ đê bị vỡ nên nước tràn vào làm hoa màu ngập úng. Cuộc sống khó khăn, mẹ mang 3 con nhỏ là bà Lê, bà La, con gái út mới 8 tháng tuổi cho đi làm con nuôi. Khi đến Thanh Hóa,mẹ mang bà La cho một gia đình làm nghề thuyền chài dưới sông. Em gái út 8 tháng tuổi thì mang cho tại một gia đình trên bờ. Còn bà Lê thì đi làm con nuôi trong một gia đình ở làng muối Trương Xá. Sau này, bà Lê tìm được bà La và hai chị em nhiều lần đi tìm gia đình, nhưng bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]