Tìm người thân

MS15958: Nguyễn Văn Bình tìm cha Nguyễn Văn Sơn

Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn

Năm thất lạc: 1974

Anh Nguyễn Văn Bình

Anh Nguyễn Văn Bình đăng ký tìm cha Nguyễn Văn Sơn, quê Nam Hà cũ.

Trước năm 1974, ông Nguyễn Văn Sơn, là người gốc Bắc di cư vào Nam năm 1954, là lính VNCH đóng quân tại Quảng Nam. Tại đây, ông Sơn chung sống với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, quê Quảng Nam. Năm 1974, ông Sơn đưa bà Lan lên Gia Lai sinh sống. Khi bà Lan mang thai, ông Sơn theo đơn vị ra Quảng Nam, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *