Tìm người thân

MS10295: Nguyễn Văn Bến tìm chú Nguyễn Văn Hiện

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiện

Năm thất lạc: 1944

Ông Nguyễn Văn Bến đăng ký tìm thông tin về chú là cụ Nguyễn Văn Hiện, mất tin tức từ năm 1944.

Cụ Hiện sinh năm 1906, tại Thanh Hóa. Cụ là con út trong gia đình, các anh chị là Vện, Tít, Vẹn, và Viện. Năm 1936, cụ Hiện một mình vào Nam làm ăn. Năm 1944, cụ dắt vợ con về quê ăn giỗ bố. Vài ngày sau, cụ cùng vợ con trở vào Nam và mất tin tức đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]