Tìm người thân

MS4230: Nguyễn Văn Bánh tìm gia đình bên nội

Họ và tên: Tìm dòng họ nội

Quê quán: Quảng Ngãi

Năm thất lạc: 1945

Cụ Nguyễn Văn Đâu

Ông Nguyễn Văn Bánh rất mong tìm lại họ tộc bên nội, thất lạc từ trước năm 1945.

Ông Bánh nghe ba ruột là cụ Nguyễn Văn Đâu lúc sinh thời kể lại. Cụ Đâu sinh năm 1908 tại Sông Vệ, Quảng Ngãi. Thân sinh là kị Nò và kị Lê Thị Bảy. Khoảng năm 1928, khi cụ Đâu được 20 tuổi, cụ cùng một sốngười cùng làng rời quê vào miền Nam sinh sống. Sau này, cụ lập gia đình và sinh được 9 người con tại Tân Châu, An Giang.

Mặc đù cụ Đâu đã qua đời, các con cháu của cụ vẫn mong tìm lại gốc tích họ nội thất lạc hơn nửa thế kỷ nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]