Tìm người thân

MS12053: Nguyễn Văn An tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: anh Đồng, Đang và Kiến

Năm thất lạc: 1939

Gia đình mong biết tin các anh Đồng, Đang và Kiến cùng người thân của ông Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1920, tại Nam Định. Bố là cụ Nhuệ, hay Nghệ.

Khoảng năm 1939, ông Tài theo tàu Pháp vào miền Nam thăm đồn điền cao su. Tại đây, ông Tài lập gia đình rồi tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1972, ông Tài hy sinh nên các con của ông không có thông tin về quê nội.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]