Tìm người thân

MS9699: Nguyễn Văn An tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Tên cha: Nguyễn Văn Hạ

Tên mẹ: Nguyễn Thị Yên

Năm thất lạc: 1968

Nguyen Van An luc nhoBé trai trong tấm ảnh này thất lạc gia đình khi mới hơn 1 tháng tuổi sau khi được cho vào một cô nhi viện tại Đồng Nai vào năm 1968. Tên hiện tại của anh là Kim Ossum.

Trong  Giấy Rửa tội ghi chép rằng, tên lúc nhỏ của anh Kim Ossum là Nguyễn Văn An, tên thánh là Joseph, sinh ngày 16/9/1967 tại bệnh viện Từ Dũ, Sài Gòn. Thân sinh là ông Nguyễn Văn Hạ và bà Nguyễn Thị Yên. Không rõ thời gian nào anh An được gửi vào cô nhi viện Chợ  Sặt, thuộc Tu viện Dòng mến thánh giá Hải Phòng tại Hố Nai, Biên Hòa. Linh mục lúc đó là ông Lê Sáu Yên. Đến ngày 18/10/1968, anh An được một gia đình nhận nuôi, từ đó anh không còn tin tức gì về người thân ruột thịt của anh nữa.

Anh An rất hy vọng tấm hình của anh lúc nhỏ cùng thông báo này sẽ giúp anh sớm gặp lại gia đình của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *