Tìm người thân

MS6947: Nguyễn Văn An tìm dòng họ nội

Họ và tên: Tìm dòng họ nội

Năm thất lạc: Trước 1945

Anh Nguyễn Văn An đăng ký tìm thông tin về người thân của ông nội là cụ Nguyễn Tấn Tài, sinh khoảng năm 1920.

MS6947

Hình các con cụ Nguyễn Văn Tài

Cụ Tài sinh ra trong một gia đình khá giả ở Ngô Đồng, Nam Định. Cha là cụ ông Nguyễn Hữu Nhuệ, trước đây là thầy thuốc. Cụ Tài là con thứ 5 trong gia đình nên thường gọi là Năm Tài, các anh em là Đồng, Đang và Kiếng. Trước năm 1945, cụ Tài theo tàu Pháp vào Nam chơi rồi thất lạc gia đình từ đó. Sau khi vào Nam, cụ lập gia đình rồi sinh sống ở khu đồn điền cao su Sông Bé. Không nhớ năm nào cụ đi kháng chiến chống Mỹ rồi hy sinh năm 1972. Sau này, con cháu về Nam Định để tìm họ tộc nội nhưng không gặp, chỉ nghe nói họ hàng đã chuyển đi nơi khác.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]