Tìm người thân

MS19576: Nguyễn Tường Vân tìm em Nguyễn Văn Hạnh

Họ và tên: Nguyễn Văn Hạnh

Năm sinh: 1941

Tên cha: Nguyễn Văn Ích

Tên mẹ: Cam Thị Diễn

Tên anh-chị-em: Nguyễn Văn Lô, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Tường Vân

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Tường Vân tha thiết tìm em Nguyễn Văn Hạnh, sinh khoảng năm 1941, quê Bắc Ninh.

Hai cụ Nguyễn Văn Ích và Cam Thị Diễn sinh được 4 người con là Nguyễn Văn Lô, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Tường Vân và Nguyễn Văn Hạnh. Tháng 04/1945, cụ Ích mất, cụ Diễn gửi ông Lô cho chú, và ông Hồng cho bác nuôi giúp.

Ông Vân – ông Hồng

Tháng 07/1945, cụ Diễn gánh 2 con đi nơi khác tìm việc. Trên đường đi, cụ Diễn đã cho con trai út tên Hạnh vào nhà thờ Đạo Ngạn, Bắc Giang, cho các sơ chăm sóc rồi mất liên lạc đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *