Tìm người thân

MS6445: Nguyễn Tùng tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1983

Anh Nguyễn Tùng rất mong tìm lại gia đình thất lạc từ năm 1983 khi anh được 1 tuổi.

Anh Tùng được kể rằng. Mẹ ruột anh có tên là Doanh Thị Tư hoặc Danh Thị Tư. Vào năm 1983, bà Tư mang thai bế anh Tùng khoảng 1 tuổi và dẫn hai con gồm 1 trai và 1 gái khoảng 4-5 tuổi đến chợ Hố Phòng, Minh Hải cũ.  Khi đó, anh Tùng bị bệnh nặng, vì không có tiền chạy chữa nên bà Tư đã cho con trai là anh Tùng cho một người phụ nữ bán tôm khô và đổi lấy 2000 đồng. Lúc đầu, hai anh, chị của anh Tùng bế em bỏ chạy vì sợ mẹ mang cho. Một lát sau, bà Tư tìm được anh Tùng và giao lại cho người mẹ nuôi. Từ đó đến nay, anh Tùng không còn tin tức gì của mẹ và các anh, chị nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]