Tìm người thân

Ms12537: Nguyễn Tự Phú tìm con gái

Họ và tên: con gái chưa đặt tên

Năm sinh: 1960 -1961

Tên mẹ: Cao Thị Đường

Năm thất lạc: 1963

Ông Nguyễn Tự Phú đăng ký tìm con gái chưa đặt tên, sinh năm 1960 -1961. Mẹ là bà Cao Thị Đường.

Khoảng năm 1960 – 1961, ông Phú chung sống với bà Cao Thị Đường rồi sinh được một người con gái. Khi con gái được 5 tháng thì bà Đường mất. Ông Phú gửi con cho bố mẹ vợ là cụ Cao Thiên nuôi giúp. Năm 1963, gia đình cụ Thiên chuyển về Huế sinh sống rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]